Club van 32

Ontdek onze club van 32.

Voor veel mensen, die Ganda een warm hart toedragen, is het sponsoren van bijvoorbeeld een achttal of een reclamebord een te kostbare zaak. Om toch de mogelijkheid te bieden om, op geheel vrijwillige basis, een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging is dit jaar de ‘Club van 32’ door de sponsorcel in het leven geroepen. 

Het primaire doel van de ‘Club van 32’ is het genereren van extra inkomsten voor Ganda . Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van de korfbalclub betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doeleinden. 

Iedereen die de leeftijd van 18 jaar (of ouder) heeft. Het is mogelijk om individueel of als koppel deel te nemen. Zo kunnen ouders, grootouders, kennissen of andere personen lid worden. We stappen hierbij even af van de voorziene sponsoring van bedrijven. 

Bij meer dan 32 inschrijvingen zal er worden bekeken of de club uitgebreid zal worden en/of er een tweede ‘Club van 32’ inschrijvers wordt opgericht. 

Men wordt lid door het inschrijvingsformulier in te vullen en ondertekend te mailen naar gandakorfbalclub@gmail.com of af te geven aan iemand van het bestuur. Het inschrijvingsformulier kan je downloaden op www.gandakorfbal.be of vragen aan iemand van het bestuur. Vervolgens schrijf je € 32,– over op volgend rekeningnummer IBAN BE79 8906 3418 6233,met vermelding van ‘Club van 32’ + naam van het lid. 

Het lidmaatschap duurt 1 jaar, telkens van 1 juli t/m 30 juni. Inschrijven kan gedurende het ganse jaar! Lidmaatschap beëindigen voor 31 mei. Het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap kan plaats vinden door schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 mei door de penningmeester van de Club van 32 te zijn ontvangen. 

Om lid te worden, stort je het bedrag van € 32 op een aparte rekening en deze rekening zal buiten de begroting van de club blijven. Rekeningnummer : IBAN BE79 8906 3418 6233, deze rekening zal echter wel onder toezicht van de penningmeester beheerd worden, welke deel uitmaakt van de ‘Club van 32’. 

De leden worden via e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Diegenen die geen e-mail hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden. 

  1.  Een verdere ontwikkeling van Ganda.
  2. U wordt op de hoogte gehouden via de website van de zaken en/of activiteiten welke door de ‘Club van 32’ bekostigd worden.
  3. Eeuwige roem! Uw naam wordt vermeld op het bord van de ‘Club van 32’ die in het clubhuis komt te hangen. (anonieme leden, zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom). 

 Jaarlijks zal er in juni een bijeenkomst georganiseerd worden waar alle deelnemers van de ‘Club van 32’ voor uitgenodigd zullen worden. Ruim voor deze bijeenkomst zal er aan alle deelnemers gevraagd worden om een bestedingsdoel aan te geven. Vervolgens zal er een rangschikking opgemaakt worden van de 3 meest voorkomende doelen. Op de bijeenkomst in juni zal dan door de leden gestemd worden op deze 3 doelen, om zo te bepalen welk doel dat jaar uitgevoerd gaat worden. Mocht er echter een jaar zijn dat men geen doel kan aangeven, dan zal het jaarbedrag blijven staan voor het volgende jaar. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden. Uiteraard kunnen leden van de club van 32 zelf voorstellen aanbrengen. 

  • Uitrusting keuken : vriezer, inoxwerktafel, soepmixer, vliegenraam
  • Ballen en klein trainingsmateriaal
  • Sfeerverlichting kantine, materiaal toekomstig terras, …
  • Speeltuin voor de allerkleinsten
  • Uitstap jeugd