Inschrijving 'Club van 32'

Vul onderstaand formulier in om lid te kunnen worden.
Club van 32
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
Mag jouw naam openbaar gemaakt worden?
De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar. Het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd.
Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 mei door de penningmeester van de Club van 32 te zijn ontvangen.
Betaling binnen 14 dagen na inschrijvingsdatum op rekeningnummer IBAN BE79 8906 3418 6233 met vermelding van ‘Club van 32’ + naam van het lid