Raad van bestuur

...

Bestuursleden

Dimitri

De Wolf

Dominique

Van der Beken

Tom

Van Rijsselbergen

Patricia

Nevejans

Lander

De Schepper

Joris

Brunain

Jakob

Brunain

Ondersteuning

Arne

Cnockaert

Functies binnen de club

Raad van bestuur

 • bestuurt de club in alle facetten
 • stelt het beleidsplan op
 • vergadert daarvoor minstens 1x/maand

Voorzitter

 • leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • doet officiële mededelingen aan leden
 • vertegenwoordigt de club naar buiten

Ondervoorzitter

 • is lid van de Raad van Bestuur en vervangt de voorzitter bij afwezigheid

Vice-ondervoorzitter

 • is lid van de Raad van Bestuur en vervangt de voorzitter en de ondervoorzitter bij afwezigheid

Secretaris

 • is lid van de Raad van Bestuur
 • verzorgt de briefwisseling van de club met derden (incl. KBKB), zowel inkomend als uitgaand
 • verzorgt de ledenadministratie

Penningmeester

 • is lid van de Raad van Bestuur
 • beheert de financiën van de club
 • bewaakt binnen de Raad van Bestuur het financiële beleid (incl. gevolgen van het clubbeleid op de financiën van de club)

Wedstrijdsecretaris

 • is bij voorkeur lid van de Raad van Bestuur
 • verzorgt de administratie m.b.t. de competitie van zowel jeugd als senioren

Feestverantwoordelijke

 • is bij voorkeur lid van de Raad van Bestuur
 • brengt ideeën aan voor en coördineert het feestbeleid van de club
 • delegeert de organisatie van feesten aan leden
 • zit de feestvergaderingen voor

Jeugdverantwoordelijken

 • zie uitgebreide taakbeschrijving jeugdwerking

Jeugdcoördinator

 • zie uitgebreide taakbeschrijving Technische Commissie

Trainer

 • verzorgt de sportieve opleiding van een ploeg

Begeleiders

 • verzorgen alle praktische zaken (los van de sportieve opleiding) van een ploeg
 • tredenop als ombudsman binnen de ploeg
 • zijn binnen de club de spreekbuis van en het aanspreekpunt voor de ploeg