Multimove voor kinderen

Wat is multimove?

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Fien heeft een cursus voor Multimove gevolgd en is onze begeleidster. Daardoor kunnen we op Ganda deze lessen aanbieden op vrijdag van 18 uur tot 19 uur.

Bewegingsvaardigheden

Dribbelen

Glijden

Heffen & dragen

Klimmen

Roteren

Slaan

Springen & landen

Trappen

Trekken & duwen

Werpen & vangen

Wandelen & lopen

Zwaaien

Trainers

Fien

Fien Breakcman

Trainster