Richtlijnen standhouders

Richtlijnen voor standhouders tijdens onze rommelmarkt

Inschrijving, kosten en betaling

 • De plaatsen zijn beperkt en bijgevolg hanteren we een strikte procedure ‘wie eerst betaalt, heeft zeker plaats’.
 • Inschrijven doe je via het formulier op deze website. Opgelet: Na het invullen en verzenden van het formulier sturen wij je een e-mail met verdere instructies (o.a. voor betaling). De inschrijving is pas geldig na betaling conform deze instructies.
 • Een standplaats van 6 x 5 meter (inclusief wagen). Indien je meer plaats nodig hebt, kun je meerdere standplaatsen reserveren, aan dezelfde kostprijs per standplaats. Wie met een aanhangwagen komt, is verplicht om 2 standplaatsen te nemen omdat je dan zeker meer dan 6 meter inneemt. Schrijf je in voor meerdere auto’s en samen wil staan, dan moet je samen het terrein oprijden. Ruimte vrijhouden kunnen we niet.
 • Elke auto heeft een afzonderlijke inschrijving nodig. Je geeft de nummerplaat op en het aantal standplaatsen dat je wilt innemen (bijvoorbeeld 2 als je een auto met aanhangwagen hebt. Betaal afzonderlijk voor elke auto. Je mag dus maar één nummerplaat per inschrijving en per betaling opgeven.
 • Na betaling conform de instructies, ontvang je binnen de 2 weken een e-mail met in bijlage een pdf waarop de nummerplaat van inschrijving staat. Dit is de definitieve inschrijving en garantie dat je een standplaats hebt. Print deze bevestiging af en hou ze op de dag van de rommelmarkt zichtbaar ter beschikking in de wagen.

Aankomst en standplaats

 • Vanaf 7 uur kun je het terrein op. De marktleider en de plaatsaanwijzers begeleiden je naar je standplaats(en). Wees hoffelijk en wacht geduldig je beurt af in de file; wij doen ons best om de opstelling van de markt zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • Zorg dat je je betalingsbevestiging bij de hand hebt om toegang te krijgen tot het terrein.
 • De inschrijving bepaalt niet de plaats waar je staat.
 • Is er nog plaats over? Dan gaat die vanaf 10 uur naar andere kandidaat-standhouders.
 • Particulieren mogen enkel hun persoonlijke bezittingen verkopen die niet zijn aangekocht, geproduceerd of gefabriceerd met het oog op de verkoop. Zij kunnen dus enkel hun overschotten of zoldervoorraad verkopen.
 • Professionele verkopers moeten over een geldige leurkaart beschikken en zich identificeren met een bord dat zichtbaar is voor de klanten. Dat identificatiebord moet de volgende gegevens bevatten:
  • Naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijke persoon voor eigen rekening uitoefent of naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt;
  • Firmanaam en/of handelsbenaming;
  • De gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is, en indien de zetel van het bedrijf zich niet in België bevindt, land en gemeente waar deze gesitueerd is;
  • Het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het identificatienummer dat dit vervangt wanneer het een buitenlands bedrijf betreft dat geen zetel in België heeft.
 • Volg altijd de raadgevingen van de marktleider op .
 • Je mag de wagen op het terrein laten. Mocht je verkiezen dat niet te doen, wacht je om weg te rijden tot iedereen een plaatst is toegewezen.
 • Er is gratis koffie tot 10 uur. Boterkoeken zijn te krijgen tegen kostprijs.
 • Ook bij slecht weer gaat onze rommelmarkt door.

Verboden koopswaar

 • Wat is verboden? Eten en drinken, nieuwe waren, bij wet verboden waren, wapens, 18-plusartikelen
 • Bij twijfel vraag je vooraf een goedkeuring aan onze marktleider.

Ontzegging

 • De marktleider kan je te allen tijde de toegang tot het terrein ontzeggen wanneer hij dat nodig acht of je verplichten het terrein te verlaten.
 • Mobilhomes zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Einde markt

 • Neem na de markt alle afval mee. Er mag niets achterblijven op de standplaats.
  Ganda voorziet geen afvaldepot aan de uitgang. Digitale foto’s zullen als bewijs dienen indien een standhouder nalatig is. De opruimkosten zijn ten laste van de standhouder.

Promotie

 • Om promotie te maken, mag je alleen de Ganda-flyer gebruiken. Afwijkingen vraag je vooraf aan.

Veelgestelde vragen

Wat als ik inschrijf (en dus betaal) maar de limiet van 150 standplaatsen al is overschreden?
Dan storten wij het geld gewoon terug.

Kan ik komen zonder inschrijving?
Wij raden dat af want eenmaal de maximumcapaciteit bereikt met ingeschreven standhouders, kun je het terrein niet meer op. Vanaf 10 uur worden nog niet ingevulde plaatsen vrijgegeven, maar je bent dus nooit zeker dat er dan nog plaats is.

Zal ik op het terrein mogen als ik de bevestigingsmail niet heb afgedrukt bij me heb?
Wij baseren ons op de inschrijvingen via de website en op de betalingen. Als je hebt ingeschreven én betaald, is er geen probleem. De bevestigingsmail is vooral om betwistingen te vermijden.

Wat als de rommelmarkt niet doorgaat?
Dat is onwaarschijnlijk: enkel bij extreme weersomstandigheden wordt de rommelmarkt afgelast. In dat geval krijgt iedereen het inschrijvingsgeld teruggestort.